ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΕφόσον το χωράφι  είναι ομοιογενές, αφαιρούμε τους πρώτους
πέντε πόντους της επιφανειακής βλάστησης και παίρνουμε μια κολώνα χώματος από
τα -5 έως -35 cm από το δυνατόν περισσότερα σημεία του χωραφιού σε
συμμετρία και αναμιγνύουμε (έκαστο δείγμα : 2 kg). 

Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται ανά 5 στρέμματα

Εφόσον παρατηρηθεί έντονη
ανομοιογένεια στην ποιότητα του εδάφους (χρώμα, δομή) απαιτείται ξεχωριστή
δειγματοληψία από κάθε τμήμα της έκτασης που διαφοροποιείται.

Τα δείγματα αποστέλλονται
στα

ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
Κ. ΕΠΕ

Αρμοδίου 14,

10552 - Αθήνα

τηλ:2103311347

email:  info@aclabs.gr

 

και επισημαίνεται η κοινοποίηση στην κα Κλαδοπούλου
Παυλίνα