ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Χημικός Α.Π.Θ., Σύμβουλος ανάπτυξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Εμπορία τρουφών και υποπροϊόντων.
Τίρυνθος 2, Αθήνα 11143
T : 693 4264 242 / F: 210 2581 059 / troufaplus.gr